Politika kvality

ISO 9001
Zobraziť certifikát

Naša firma zaviedla certifikovaný systém riadenia kvality ISO-9001:2008 už v roku 2005.

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti RR Unlimited s.r.o. je byť tržnou a konkurencieschopnou spoločnosťou, ponúkajúcou služby malieb, náterov, strojných stierok, sanácií betónov a liatych podláh na vysokej úrovni a pre zákazníkov vytvárať spoľahlivé a silné zázemie.

Hlavné strategické zámery

 • dodávať zákazníkom iba tie služby, ktoré minimálne prekračujú ich požiadavky na kvalitu
 • predvídať očakávania zákazníkov a s predstihom na ne reagovať
 • spolupracovať najmä s kvalitnými dodávateľmi
 • prijať všetky dostupné opatrenia vedúce k zabezpečeniu dlhodobej obchodnej spolupráce s dodávateľmi materiálov a služieb

Záväzky vedenia spoločnosti (k podpore vyššie uvedenej stratégie)

 • vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov všetkým pracovníkom
 • ciele k naplneniu stratégie pravidelne štvrťročne kontrolovať
 • v prípade neplnenia cieľov prijať nápravné opatrenia
 • plánovať nevyhnutné zdroje pre plnenie cieľov
 • zvyšovať kvalifikáciu všetkých pracovníkov
 • trvale zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému riadenia kvality
 • dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov

Očakávania vedenia spoločnosti (od zamestnancov a spolupracovníkov)

 • dôsledné a presné dodržiavanie postupov stanovených dokumentáciou SMK
 • vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce
 • predchádzanie chybám dôslednou sebakontrolou